Oceanhamnen etapp två

Under våren pågick en markanvisningstävling för bostäder i den andra etappen i den nya stadsdelen Oceanhamnen. Veidekke vann med sitt förslag Oceanbryggan.

Förslaget innehåller cirka 55 lägenheter som planeras att upplåtas med bostadsrätt. Återanvänt tegel ska användas när bostäderna byggs. Området ska också koppas till en förskola och de allmänna ytorna ska erbjuda ytterligare integration och lek.

Förslaget håller en mycket hög standard vad gäller hållbart byggande, med Svanenmärkning av byggnaderna, stomme av massivträ, gröna tak med djupa växtbäddar, fokus på cykeln och smarta tekniska lösningar. En mångfald av mötesplatser, även inne på gården, cykellobby med ljusschakt till cykelgaraget, kvartersloppis och lokaler som är flexibla över tid bidrar till social hållbarhet.

Läs pressmeddelande om Veidekkes vinnande förslag.

Läs mer om markanvisningen för Oceanhamnen etapp två.

Här beskriver vi hur vi har gjort vår bedömning och motivering.