Markanvisning

Genom markanvisningsbeslut fördelar kommunen mark till olika intressenter inför planering av ny bebyggelse. Byggherren som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om exploatering av marken.

Nu pågår markanvisning för Drottninghögs centrum.

Markanvisningar för bostäder och verksamheter tas också upp i stadens mark- och boendeprogram. Läs mer om mark- och boendeprogrammet.

Ladda ner en pdf om mark- och boendeprogrammet, pdf 3 mb.

Här kan du läsa mer om mark- och boendeprogrammet, om riktlinjerna för markanvisning för bostäder och verksamheter samt om riktlinjerna för exploateringsavtal.

På webbplatsen Så styrs Helsingborg hittar du mark- och boendeprogrammet i sin helhet.