Lantmäteri

Lantmäterimyndigheten i Helsingborg ansvarar för fastighetsregistret och registerkartan. I fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter.

Till exempel kan du ta reda på hur stor din fastighet är eller om det finns några så kallade servitut på fastigheten. Registerkartan redovisar informationen geografiskt.

Vi hjälper dig och ditt företag med bland annat fastighetsbildning och fastighetsgränser.

Läs mer om Lantmäteriet