Tomter för verksamhet

Små och stora tomter, för industri, handel eller kontor. Hitta den mark som passar ditt företag och din nya verksamhet i Helsingborg.

  • Mörarp: Område i södra Mörarp avsett för småindustri.
  • Tostarp: Företagsområde beläget precis intill E6 mellan Vasatorp och Kropp. Detta område vänder sig till större företag med inriktning logistik. Här finns stora tomter för industriändamål.
  • Väla Södra I: Område mellan Ängelholmsleden och Välavägen söder om Väla By. Medelstora och stora tomter för handel, industri och kontor.
  • Väla Södra II: Område mellan Ängelholmsleden och Välavägen söder om Väla by. Enstaka tomter för industri och kontor.
  • Väla Södra III: Område mellan Ängelholmsleden och Välavägen söder om Väla by. Stora och medelstora tomter för industriändamål.
  • Västergård: Beläget precis väster om Österleden med nära anslutning till Fältarpsvägen. Enstaka tomt för industri och kontor.
  • Ättekulla: Industriområde väster om E6, mellan Malmöleden och Rausvägen. Medelstora och stora tomter för industriändamål, några med industrispår, ett mindre område i väster för handel.
  • Ödåkra: Beläget i norra Ödåkra. Småindustriområde kombinerat med eget boende.

Objektvisions lista över lediga tomter