Hitta ledig mark och lokaler

Sök ledig mark, lediga lokaler och kontor och få information om hur du kan använda kommunens mark. Helsingborgs stad erbjuder, i ett samarbete med Objektvision, alla fastighetsägare och fastighetsförmedlare att kostnadsfritt lägga in lediga lokaler i en gemensam databas.

Kommunala tomter och mark för företag

På kommunala tomter och mark för företag redovisas vilken typ av verksamhet som är tillåten samt hur stor del av området som är upplåten eller reserverad.

Läs mer om Kommunala tomter och mark för företag

Lediga lokaler

Lediga lokaler ger er möjlighet att söka via privata fastigheter och lokaler. Sök via kartbilden eller i listningen efter storlek och läge.

Familjen Helsingborgs webbplats

Vill du hyra ut eller sälja en lokal?

Har du en ledig lokal? Vi erbjuder alla fastighetsägare/förmedlare att kostnadsfritt lägga in sina lediga lokaler i vår samlade databas.

Objektvisions webbplats

Allmän mark

Under allmän mark hittar du svar på frågor som rör hur allmän mark kan användas. Till exempel  hyra torgplats, uppställning av containrar eller byggmaterial, reklam och skyltar med mera.

Läs mer om allmän mark

Fastighetsförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för  stadens lokaler och fastigheter. Förvaltningen hyr främst ut till kommunens verksamheter men även till privata företag och entreprenörer.

Läs mer om Fastighetsförvaltningen