Tidsbegränsat bygglov

Du kan få ett tidsbegränsat bygglov om inte alla förutsättningar för ett normalt bygglov är uppfyllda. Ett tidsbegränsat bygglov kan vara på maximalt fem år.

  • Det gäller om åtgärden eller byggprojektet är planerat under en begränsad tid. Åtgärden måste vara tillfällig till sin karaktär.
  • Du kan få förlängd tid med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga tio år bara om det är ett säsongslov.
  • För att få ett sådant bygglov ska du, förutom det som behövs vid vanligt bygglov, också lämna in en avvecklingsplan. Avvecklingsplanen ska beskriva varför åtgärden eller bygget behövs under en begränsad tid och hur den ska avvecklas.