Bygglovsprocessen

Här får du information om hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tagit reda på att du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga till att du fått ett slutbesked för din byggnad.

I guiden Ansöka om bygglov får du information om hur du ansöker om bygglov och hur bygglovsprocessen ser ut, steg för steg.

Guiden ansöka om bygglov