Hit skickar du din ansökan

Ansöker du om bygglov för något som rör verksamhet eller ett flerbostadshus skickar du in din ansökan och dina handlingar till bygglovsenheten i ett brev. Du kan också lämna in dina handlingar på Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17.

Ansökningsblanketter

För ärenden som gäller verksamheter eller flerbostadshus ansöker du via blanketter:

Blanketter och e-tjänster kring bygglov med mera

Du skickar dina handlingar till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten
251 89 Helsingborg

Vi skickar en bekräftelse till dig

Handläggningstiden för din ansökan börjar räknas när ansökan är komplett och har godkända handlingar. När vi fått din ansökan skickar vi ett brev hem till dig med information om ditt ärende.

Läs mer om bygglovsprocessen

Kostnader för din ansökan

Så fort du har lämnat in din ansökan är det förenat med kostnader för dig, även om du sedan får avslag på din bygglovsansökan eller tar tillbaka den. Ta gärna kontakt med oss i god tid innan du lämnar din ansökan. Där kan bland annat du få hjälp med att se om det du vill göra är möjligt utifrån de bestämmelser som finns eller hjälp med att se vilka typer av ritningar du behöver ta fram.

Priser för olika typer av åtgärder för dig som driver restaurang eller kafé