Anmälningspliktiga åtgärder

För vissa åtgärder krävs inget bygglov, utan du behöver istället göra en anmälan. Detta gäller till exempel göra om du ska installera en kamin eller eldstad eller vill riva en bärande vägg.

Du behöver till exempel göra en anmälan vid:

  • rivning av byggnader som inte kräver rivningslov.
  • ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt
  • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad och rökkanal, ventilationssystem samt vatten- och avloppssystem
  • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
  • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

En fullständig uppräkning av anmälningspliktiga åtgärder finns i 6 kap 5-6 §§ plan- och byggförordningen.

Så här gör du:

Du gör din anmälan genom att fylla i blanketten “Anmälan (rivning, installation, ändring, övrigt), bifoga eventuella ritningar och skicka eller lämna in den till Stadsbyggnadsförvaltningen, Bygglovsenheten, 251 89 Helsingborg (besöksadress: Järnvägsgatan 22).

Avgifter för anmälan

Du får betala en avgift för handläggningen av din anmälan. Hur stor avgiften blir beror ofta på omfattningen av det du vill göra. Ett exempel på vanliga anmälansärenden är installation av eldstad. För en enkel installation, som inte påverkar fasaden är avgiften ungefär 1 400 kronor. Ett annat exempel är en mindre ändring av bärande konstruktion, där avgiften för närvarande är 1 700 kronor.