Ta emot en sommarpraktikant

Tack för 2019!

Ett stort tack till alla praktikplatser och handledare som har gett 712 ungdomar i Helsingborg chansen att få arbetslivserfarenhet och prova på ett yrke. Ni gör skillnad för våra ungdomar!

Nu blickar vi framåt mot sommarpraktik 2020 och hoppas på ännu en fantastisk sommar! Den 27 januari öppnar möjligheten för praktikplatser att lägga in hur många ungdomar de kan ta emot på sin arbetsplats. Ungdomarna kan skicka in sin ansökan mellan den 10 februari till den 8 mars.

Informationsmöte för handledare är planerade till den 30 januari och den 6 februari. Inbjudan skickas till de som var kontaktpersoner för praktikplatserna 2019. Hör gärna av dig till oss om du inte tog emot någon sommarpraktikant 2019 och vill få en inbjudan till informationsmötet.

Tidsplan för 2020

  • Praktikplatser registrerar platser: 27 januari-1 mars
  • Ungdomar ansöker: 10 februari-8 mars
  • Arbetsmiljöbedömning ska in senast: 30 mars
  • Platsbesked till ungdomar och praktikplatser: 31 mars
  • Ungdomar ska tacka ja/nej senast: 13 april
  • Ungdomar lämnar in utdrag från polisens belastningsregister senast: 15 maj
  • Praktiköverenskommelse in senast: 5 juni

Perioder

Periodernas indelning följer de kommunala skolornas lov. Praktiktiden är 6 timmar/dag, max 90 timmar inom perioden. Midsommarafton infaller i period 1 och ungdomarna är lediga denna dag. De får möjlighet att praktisera in denna dag under period 1. Timmarna fördelas på periodens övriga dagar.

Period 1: 15 juni-3 juli, vecka 25-27
Period 2: 6 juli-24 juli, vecka 28-30
Period 3: 27 juli-14 augusti, vecka 31-33