Förskoletomt Prisman 4, Ramlösa

Via Mark- och exploateringsenheten bjöd Helsingborgs stad in byggherrar, i samarbete med verksamhetsutövare, att göra en intresseanmälan för tilldelning av fastigheten Prisman 4 i Ramlösa. Fastigheten är en förskoletomt på 2 976 kvadratmeter.

Byggrätt

• Fastighetsbeteckning: Prisman 4
• Storlek: 2 976 kvadratmeter
• Användning: Förskola
• Byggrätt: 1 780 kvadratmeter (BTA) räknat i två plan.
• Högsta totalhöjd: 6,5 meter

Ett önskemål var att en hög grad av detaljplanens byggrätt utnyttjas. Marken såldes i befintligt skick.

Dokument för markanvisning

Kontakta Mark- och exploateringsenheten om du vill ha filer i DWG-format.

Dokument för att driva förskola

Har du frågor kontakta:

Stefan Lovén, Enheten för mark och exploatering
E-post: stefan.loven@helsingborg.se
Telefon: 042-10 59 40
Adress: Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22, 251 89 Helsingborg