Företagsområden

Helsingborgs företagsområden är många och möjligheterna för nyetablering samt vidareutveckling av befintlig verksamheter är goda.

Nedan följer en lista och en enkel presentation av stadens företagsområden.

 • Berga – Berga Industriområde som också är namnet, är idag Helsingborgs största industriområde med sina 1 400 000 kvadratmeter. Berga finner ni i den nordöstra delen av staden cirka 5 km från stadskärnan i höjd med motorvägarna E4/E6 samt E20. Från Berga finns också regionbussar samt möjligheter till tågförbindelser.
 • Gåsebäcks industriområde – Industriområdet är beläget i centrums södra delar och sträcker sig från motorvägsinfarten från bostadsområdet på Närlunda till Brandstationen och viadukten vid Södergatan. Industriområdet omfattar idag ca 200 000 kvadratmeter. Från Gåsebäcks industriområde är det lätt att nå Ramlösa tågstation samt anslutningar till motorvägarna E6 samt E20. Detta område är lätt att nå via stadstrafiken, regionbussar samt tåg.
 • Köpingegården – Ett industriområde på ca 250 000 kvadratmeter beläget invid Malmöleden och Österleden. Försäljningen av industrimark påbörjades i slutet av 1980-talet, och då främst till transportbranschen. Från Köpingegården tar man sig lätt från Österleden och Malmöleden till motorvägarna E4, E6 samt E20.
 • Långeberga – Beläget just väster om E6 och består av ca 650 000 kvadratmeter mark för tomter. Långeberga ligger i nära anslutning till järnväg och motorvägspåfarter.
 • Landskronavägen –  den södra utfarten från staden. Längs Landskronavägen verkar idag; tryckerier, vitvaruhandlare, grossister osv. Landskronavägen har goda förutsättningar för allmänna kommunikationer i form av buss, tåg och stadstrafik. Möjligheten är också god att snabbt och lätt kunna ta sig till de stora motorvägarna.
 • Sydhamnen – En del av Helsingborgs Hamn som är Sverige tredje största hamn. Denna hamn innehåller de flesta verksamhetsdelarna inom Helsingborg Hamn; spannmål, oljeterminal och en terminal för RoRo-trafik.
 • Tostarp – Är ett nyetablerat företagsområde i Helsingborg beläget precis intill E6 samt E20 mellan Vasatorp och Kropp. Detta område kommer specifikt inriktas mot större företag med inriktning logistik.
 • Ättekulla – Beläget mellan Österleden och E6 i den södra delen av Helsingborgs stad, sydostlig riktning, och består av ca 1 000 000 kvm. Från Ättekulla finns möjligheten att via järnvägen och motorvägen transportera sina varor och tjänster vidare ut på marknaden.
 • Väla Norra – Industriområde beläget väster om Väla centrum, med en markarea på totalt 280 000m2.
 • Väla Södra – Området omfattar ca 167 hektar tomtmark.
 • Väla – Invigdes 1974, då som Sveriges största köpcentrum. Väla finns till dags dato på en yta av 47 000 kvm med 110 aktiva butiker/företag. Väla är beläget ca 6 km från stadens centrum. Väla ligger i nära anslutning till motorvägarna E4 samt E6 och med stadsbuss kan man lätt ta sig till stadens centrum eller Maria Station samt Ödåkra för vidare färd med tåg.