Kontakt

Helsingborgs stad vill vara en effektiv serviceorganisation för människor och företag. Vi samverkar både inom kommunen och med våra grannkommuner genom Familjen Helsingborg – för ett effektivt arbete där vi snabbt kan ge dig svar på dina frågor och lösningar på dina problem.

Kontaktcenter är huvudingången till kommunens verksamheter. Där får du svar eller hjälp att komma vidare, när det rör myndighetsfrågor som tillstånd och tillsyn. Kontaktcenter tar hand om ditt ärende eller ser till att det hamnar rätt.

För allmänna frågor kring företag, företagande och näringsliv kan du kontakta näringslivsservice på Drottninggatan 7 A.

Fakturor till Helsingborgs stad.

Kontakta oss via formuläret

You must confirm you're not a robot.

Näringslivs- och destinationsutveckling

Näringslivs- och destinationsutveckling är en avdelning som ingår i stadsledningsförvaltningen. Vi arbetar för att skapa Sveriges bästa plats för företag att etablera sig, verka och växa i. Vi skapar goda förutsättningar för näringslivet genom att bland annat erbjuda en god service samt att ha en hög tillgänglighet och öppenhet.

Våra enheter

Inom avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling arbetar följande enheter:

Service & Leverans

Serviceenheten jobbar jobbar med service och leveranser. Av denna enhet kan du förvänta dig att få erbjudanden om utbildningar, nätverksmöten, rådgivning i företagsärenden i relation till kommunen och hjälp och stöd i nyföretagarfrågor och service kring stora och små företagsetableringar.

Sälj & Marknadsföring

Enheten för sälj och marknadsföring har som huvuduppdrag att göra Helsingborg attraktivare för besökare, studenter och företag så att fler väljer att komma till Helsingborg. Det görs i nära samarbete med de lokala företagen och regionala eller nationella organisationer. Exempel på aktiviteter är marknadsföring, säljande- och investeringsfrämjande aktiviteter, exportstöd, mässor och Pr-kampanjer.

Stab

I vår stab finns affärsutveckling som är en ny resurs för vår avdelning med uppgift att utmana och utveckla stadens erbjudande till våra målgrupper. Exempel på det kan vara att ta fram nya produkter, evenemang och tjänster eller att driva stadsgemensamma utvecklingsprojekt som t ex en ny näringslivsstrategi. Det kan också handla om att initiera nya idéer i syfte att göra Helsingborg attraktivare och konkurrenskraftigare för intressenter och prioriterade målgrupper. Kontakta oss om du är nyfiken på vad som pågår just nu.