Sök pengar från Visionsfonden

Har du en kreativ och nyskapande idé som gör Helsingborg till en bättre plats kan du nu söka pengar från Visionsfonden. Fonden ger pengar till projekt som utvecklar Helsingborg i den riktning som pekas ut i visionen Helsingborg 2035.

Från Visionsfonden  går det att ansöka om maximalt hundra tusen kronor per projekt. Fonden stödjer nyskapande projekt och initiativ inom kultur, arbete, utbildning, jämställdhet, jämlikhet, fritid, idrott, natur, miljö, mat, entreprenörskap med mera. Projekten ska göra Helsingborg till en bättre, mer hållbar och mer kreativ plats.

Både enskilda och organisationer kan ansöka

Både enskilda personer och organisationer som verkar eller vill verka i Helsingborgs kommun kan ansöka om pengar ur fonden, men den som söker behöver inte bo här.

Läs mer om Visionsfonden och hur du ansöker.