Kriterier och prioriteringar

Här kan du läsa om kriterier och prioriteringar för ekonomiskt stöd från Evenemangsfonden.

Kriterier

Nedan följer de kriterier som ligger till grund för evenemangsstöd. För evenemang gäller att minst två kriterier ska uppfyllas och för Möten att minst ett kriterier ska uppfyllas. Det är önskvärt att så många kriterier som möjligt uppfylls. Antalet uppfyllda kriterier kan påverka storleken på beviljat stöd.

Evenemang

 • 1. Ska komplettera evenemangsutbudet i Helsingborg
 • 2. Bör generera 10 gånger satsad skattekrona i förväntad turistekonomi och/eller vara ett evenemang som är helt fritt för invånarna att uppleva/delta i
 • 3. Ska bidra till att stadens vision Helsingborg 2035 uppfylls
 • 4. Ska ha en potential att bli ett årligen återkommande evenemang som uppfyller kriterier 2
 • Möten

 • 5. Ska generera turistekonomi och med minimum 200 hotellnätter
 • 6. Ska finnas ett lokalt värdskap för ämnet/mötet

Prioriteringar

För att både kortsiktigt och långsiktigt mål för Evenemangsfonden ska uppnås behövs prioriteringar göras. Följande fyra områden, vilka hänger samma med kriterierna, utgör grunden för hur fonden ska prioritera stöd till olika arrangörer.

 • 1. Turistekonomi Genom att prioritera evenemang och möten vilka genererar en hög förväntad bruttoomsättning för näringen i Helsingborg så bidrar Evenemangsfonden till att uppnå ett av stadens övergripande mål om att Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor.
 • 2. Årligen återkommande Att säkerställa ett basutbud av upplevelser på en destination är mycket viktigt. Större, årligen återkommande evenemang och möten ska ges möjlighet till långsiktig stöd ifrån Evenemangsfonden.
 • 3. Nya initiativ Helsingborg är staden för dig som vill något och möjlighet för aktörer att starta upp nya evenemang och möten i Helsingborg är angeläget. Utöver att staden lever upp till sitt löfte så kan dessa evenemang och möten på sikt leda till både en god omsättning för näringen samt till en mer attraktiv destination.
 • 4. Komplettera utbudet I en allt hårdare konkurrens om både företag och människor så är det betydelsefullt för kommuner att kunna erbjuda ett varierat utbud av upplevelser. Variationen skapas när både innehåll och tidpunkt har en önskvärd korrelation.