Prioriteringar och innehåll

Evenemangsfonden erbjuder möjlighet till ekonomiskt eller annat stöd.

Ekonomiskt eller annat stöd kan sökas för både större och mindre evenemang och möten. Annat stöd erbjuds större evenemang och möten och kan exempelvis bestå av hjälp och stöd vid tillståndsansökningar, avspärrningar eller representation från Helsingborgs stad.

Evenemangsfondens prioriteringar

Evenemangsfonden verkar för att nya evenemang ska få en god chans att etablera sig i Helsingborg. Ett nytt initiativ beviljas ekonomiskt stöd vid maximalt tre inledande tillfällen. Därefter är förhoppningen att evenemanget ska vara etablerat i Helsingborg och klara sig utan ekonomiskt stöd från staden.

2015 har Evenemangsfonden en budget på fyra och en halv miljoner kronor. Beloppet ska användas enligt fördelningsprincipen tre och en halv miljoner kronor till helt nya initiativ och en miljon kronor till årligen återkommande evenemang i Helsingborg som anses vara av särskild vikt. Önskvärt är att de årligen återkommande evenemangen erhåller ett stöd som maximalt uppgår till 100 000 kronor per år.

Läs mer om vem som kan söka och vilka kriterier som gäller