Kostnadsfria inspirationsföreläsningar om energi- och klimat

Medarbetarna är en viktig resurs i klimatarbetet. Det egna engagemanget är en av de faktorer som starkast driver verksamhetens miljö- och klimatarbete framåt. Vi är specialiserade inom energi- och klimatrådgivning och erbjuder även inspirationsutbildningar.

Med oss i vårt team har vi Carola Jarnung som har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och föreläsningar inom hållbarhetsområdet. Carola är en uppskattad föreläsare och duktig på att skapa engagemang. Hon har genom åren inspirerat många personer på företag och organisationer runt om i landet, från anställda i småföretag till pedagoger i förskolan och professorer på universitetet.

Vi erbjuder små och medelstora företag och organisationer, inspirationsutbildningar inom miljö- och klimatområdet. Kontakta Carola för att diskutera vidare kring upplägg och innehåll för att just era medarbetare ska få rätt engagemang och kunskap i ert klimatarbete.

Du når Carola Jarnung på energiradgivarna@helsingborg.se

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?