Exportmognad

I Familjen Helsingborg pågår arbetet för att utveckla exportmognaden av destinationen nordvästra Skåne. Projektet ska leda till fler hållbara företag och affärsmässiga företagare i besöksnäringen.

En exportmogen destination ska enligt Visit Sweden kriterier:

  • Kunna erbjuda 2-5 dagars helhetsupplevelse (bo, äta göra och resa).
  • Erbjuda ett samlat, paketerat och köpbart utbud.
  • Ha kommunikationsförmåga på flera språk.
  • Ha god tillgänglighet.
  • Ha en lokal organisation med tydligt mandat att representera destinationen.
  • Gemensamt kunna prioritera marknader och målgrupper.
  • Ha en plan och långsiktig finansiering av marknadsaktiviteter samt en god varumärkesplattform.
  • Genom den lokala organisationen ansvara för utveckling och implementering av destinationens gemensamma affärsplan utifrån kunskap om marknad, målgrupp, produktutbud och resurser, samt.
  • Ha en affärsmodell för hur samverkande företag på destinationen kan utvecklas lönsamt.

Besöksnäringen – ett prioriterat område i Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg är ett platsvarumärke och ett samarbete mellan de elva kommunerna i nordvästra Skåne inom näringslivs- och destinationsutveckling.

Ca 80 % av turisterna i Familjen Helsingborg kommer från Sverige. Ska nordvästra Skåne växa som besöksdestination måste tillväxten komma från den utländska marknaden, vilket även framgår i Den nationella strategin för svensk besöksnäring. Den nationella strategin tar sikte på en tydlig vision: en fördubbling av turismen till 2020. Som ett av de viktigaste utvecklingsområdena betonas behovet att utveckla fler exportmogna destinationer.

Är Familjen Helsingborg exportmogen?

Grundförutsättningarna är mycket goda, Familjen Helsingborg har ett utmärkt geografiskt läge och ett väl inarbetat samarbete över kommungränserna. För att skapa en exportmogen region krävs utveckling av produkter och tjänster samt paketering.

Är ditt företag exportmoget?

Som en vägledning för att få en uppfattning om hur exportmogen din produkt är kan du göra ett enkelt test med ett 30-tal frågor, framtaget av Tourism in Skåne.

Klicka här för att komma till testet

Läs mer om Familjen Helsingborg