Ersättningsnivåer

Här hittar du ersättningsnivåer enligt budget för 2019 för förskolor/familjedaghem i alternativ regi, pedagogisk omsorg, fristående grundskolor inklusive skolbarnsomsorg och obligatorisk grundsärskola samt fristående gymnasieskolor/gymnasiesärskolor.

Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 (pdf 27 mb).

Ersättningsnivåer enligt budget för 2019 (pdf 1,24 mb).

Beräkningsunderlag enskilda förskolor och fristående grundskolor 2019 (pdf 70 kb).

Beräkningsunderlag fristående gymnasieskolor 2019 (pdf 84 kb).

Beräkningsunderlag fristående gymnasiesärskolor 2019 (pdf 218 kb).