Ansökan

Vid start av enskild förskola ansöker man om att bli godkänd med rätt till bidrag i enlighet med bifogade dokument och ansökningsblankett. Nya blanketter kommer inom kort. Ansökan görs till barn- och utbildningsnämnden. Godkännandet gäller från och med det datum nämnden beslutat om detsamma, men upphör att gälla om man inte har kommit igång inom ett år.

Skola

Vid start av skola ansöker man hos Skolinspektionen. Nedan finns dokument som beskriver ansökningsprocessen.

Ansökan om att driva fristående förskola och fritidshem gör du i vår e-tjänst.