Förskola och grundskola

Är du intresserad av att  starta enskild verksamhet inom förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och grundskola i Helsingborg? Här finns information om det som är viktigt att tänka på från början.

Regler, villkor och process för att starta eget inom förskola och skola ser olika ut beroende på vilken form av verksamhet det handlar om. Vill du starta skola måste du ha Skolinspektionens tillstånd. Om det istället är förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är det barn – och utbildningsnämnden som fattar beslut om godkännande och rätt till bidrag.

Det finns flera andra kommunala myndigheter som kan ge tillstånd eller utöva tillsyn över skola, förskola och pedagogisk omsorg; du kan behöva bygglov, ha koll på utrymning och du måste även anmäla till miljönämnden om att du startar verksamhet.

Lokaler och utemiljö måste anpassas till verksamheten.